แจ้งผลการพิจารณา - Contents
 
BOAC Std-- Budget for Overseas Academic Conference
BOAC (Student)-- Budget for Overseas Academic Conference, Student (นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (ของนิสิต))
1 [BOAC Student] Update!!! [24 ก.ย. 58] -- แจ้งผลการพิจารณา นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (ของนิสิต)
BRC -- Bilateral Research Cooperation

BRC -- Bilateral Research Cooperation (โครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี)

1 [BRC] [18 ต.ค. 61] --แจ้งผลการพิจารณา การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) ปี 2562
2 [BRC] [12 ธ.ค. 60] --แจ้งผลการพิจารณา การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) ปี 2561
3 [BRC] [27 ต.ค. 59] --แจ้งผลการพิจารณา การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) ปี 2560
4 [BRC] [22 ต.ค. 58] --แจ้งผลการพิจารณา การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) ปี 2559
5 [BRC] [24 ก.ย. 58] --แจ้งผลการพิจารณา การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) ปี 2558
VP -- Visiting Professor

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP)

1 [VP] [31 ส.ค. 59] -- แจ้งผลการพิจารณา โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP.) คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559
2 [VP] [24 ก.ย. 58] -- แจ้งผลการพิจารณา โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP.) คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558
3 [VP] [27 พ.ค. 57] -- แจ้งผลการพิจารณา โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP.) คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2551 - 2554


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: diet joomla theme  Valid XHTML and CSS.